วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สวนมะนาวเกวกายที่สกลนคร

ชมสวนมะนาว สวนเรียนรู้ การปลูกมะนาว การเสียบกิ่งพันธุ์บนตอมะขวิด จำหน่ายกิ่งพันธ์มะนาวแป้นพิจิตร1แท้ๆ ติดต่อนัดชมสวนล่วงหน้าที่ 081 3633637 คุณสุรศักดิ์
โลโก้สวนมะนาวเกวกายครับ

 ป้ายสวน ยินดีต้อนรับทุกคณะ ทุกบุคลที่สนใจ
 พื้นที่เพาะชำ เสียบกิ่งพันธุ์ ต้นตอมะขวิดไว้เสียบและสอนการเสียบกิ่งพันธุ์ แก่คณะต่างๆ
 บรรยายคณะอาสาเกษตรที่บึงกาฬ ประมาณ 100 กว่าท่าน
 ต้นตอมะขวิดขนาดพอเหมาะ ไว้เสียบกิ่งพันธุ์จำหน่าย และสาธิตผู้มาชมสวน
 มะนาวตกค้างหลังเก็บเกี่ยวปี่นี้ ยังออกมาเรื่อยๆ
พื้นที่แห้งแล้งต้องอาศัยธรรมชาติ จะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้า อาศัยตัดหญ้าบ่อยๆ
 มะนาวพันธุ์นี้ติดดอกออกผลทั้งปี รวยๆๆ


 ลงเพิ่มอีก 300 ต้น (ได้ใจ)

กิ่
 การเสียบกิ่งพันธุ์ ยามว่างลูกค้าสั่งจองมา 

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556


สนใจการปลูกมะนาว ติดต่อชมสวน โทรนัดล่วงหน้า คุณสุรศักดิ์ 081-363-3637

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ชมสวนคลิกตรงหน้าแรก www.kewkayelmongarden.com

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ชมสวนมะนาวนอกฤดู ที่อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

สวนมะนาวเกวกายยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมการปลูกมะนาวนอกฤดู ชมวัฒนธรรมความเป็นอยู่บ้านโพนสวางกลางเจริญ